[JP] วันเด็กผู้ชาย

วันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี สำหรับคนไทยถือเป็นวันฉัตรมงคลวันที่ รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 และดำรงพระอิสริยยศเป็น “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช”เนื่องจากยังมิได้ทรงผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ก็เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะ จึงได้เสด็จนิวัติประเทศไทย

ดังนั้นรัฐบาลไทยและ พสกนิกร จึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม จัดงานพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร หรือรัฐพิธีฉัตรมงคล หรืออาจเรียกว่าพระราชพิธีฉัตรมงคล ซึ่งกระทำในวันบรมราชาภิเษก ถวายเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พสกนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคล เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญนี้และเป็นวันหยุดทางราชการ

ซึ่งสำหรับคนญี่ปุ่นแล้ววันนี้ก็ถือเป็นวันหยุดทางราชการเหมือนกันเนื่องจากวันที่ 5 เดือน 5 ของคนญี่ปุ่นถือเป็นวันเด็กผู้ชาย  (こどもの日:Kodomo no hi) ซึ่งบ้านที่มีเด็กผู้ชายนอกบ้านจะประดับด้วยการแขวนธงปลาคาร์ฟ ส่วนในบ้านจะประดับโต๊ะตุ๊กตาซามูไร

ธงปลาคาร์ฟ (こいのぼり:Koi no bori)

6b4a92276b3ff1452f63ece592f9c653

 

ตุ๊กตาซามูไร (五月人形: Go gatsu ningyou)

209b0427d23e0fce4a31055838091d67


เรียบเรียง: JapanTown@AsianCastle
Source : image1image2 , ppb

ความคิดเห็น :

Tags

You may also like...

SEARCH

หาเรื่องไหนไม่เจอ กดค้นหา...ที่นี่!!