[KR] วีรบุรุษแห่ง “ควางฮีมุน (ประตูเล็กทางทิศใต้)”

ภาพเก่าเล่าใหม่

ตอน วีรบุรุษแห่ง “ควางฮีมุน (ประตูเล็กทางทิศใต้)”

200505030340_03

ร่างที่ไร้วิญญาณของเหล่าทหารกล้า และเหล่าวีรบุรุษของประเทศเกาหลีที่ถูกทิ้งกองไว้ข้างประตูเมือง “ควางฮีมุน (광희문-Gwanghuimun)” หรือรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งก็คือ ประตู “นัมโซมุน (남소문-Namsomun)” หรือประตูเล็กทางทิศใต้ ในช่วงเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ.1907

ในเหตุการณ์จราจรที่มีการประท้วงต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นของทหารเกาหลี ในวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ.1907 หลังจากที่เหตุการณ์สงบกองทัพญี่ปุ่นได้สลายตัวไปก็ได้มีการจับภาพในทันที..


แปลและเรียบเรียง: KoreaTown@AsianCastle
แหล่งที่มา & ภาพประกอบ: http://www.chosun.com/national/news/200505/200505030340.html


ความคิดเห็น :

Tags

You may also like...

SEARCH

หาเรื่องไหนไม่เจอ กดค้นหา...ที่นี่!!